AKAY, JICA VE TÜRKİYE FAALİYETLERİ KONULU SEMİNER’DE