2023 GENEL KURUL İLANI

ileakay

2023 GENEL KURUL İLANI

AKAY – ARAMA KURTARMA VE ACİL YARDIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2023 Salı günü, Saat 19.00’da Yeniköy Mahallesi Çağlayan Çıkmazı Sok. No:8-1B Sarıyer -İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 06.06.2023 Salı günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM;

1- Açılış, Yoklama ve Saygı duruşu,

2- Divan Heyetinin teşekkülü, heyete imza yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

5- Mali tablolarının okunması ve görüşülmesi,

6- Yönetim ve Denetim Kurulları ile mali tabloların Genel Kurulca kabulü, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

7- Bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram