Faydalı Linkler

AFETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER VEREN WEB SİTELERİ

✔️Kandilli Rasathanesi Deprem Arastirmalari Enstitusu deprem sorgulama Sayfası

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/

✔️Depremin etkiledigi alanlari degisik uydu goruntulerini isleyerek hasar analiz haritasi haline getiren Uydu Tabanli Kriz Bilgilendirme Merkezi’nin (Center for Satellite Based Crisis Information) calismaları

http://www.zki.dlr.de/


✔️ T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

https://www.afad.gov.tr/

✔️İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM
https://akom.ibb.istanbul/

DÜNYADAKİ DEPREMLERİN SÜREKLİ İZLENDİĞİ VE HARİTALANDIĞI WEB ADRESLERİ

✔️Amerikan Jeolojik Araştırmalar Dairesi

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/

✔️Amerika NSF desteğinde Üniversiteler Konsorsiyumu

http://www.iris.edu/seismon/

✔️Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home

AFET VERİ ARŞİVİ

http://istanbulafetler.info/

https://akom.ibb.istanbul/akomas/Sayfalar/30/AfetBilgiSistemi-AKOMAS

https://www.emdat.be/

MEDYADAN

✔️ Büyük şehirler, sel riskine nasıl hazır hâle gelebilir?

https://tr.euronews.com/2020/04/15/buyuk-sehirler-sel-riskine-nas-l-haz-r-hale-gelebilir

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram