Hakkımızda

AKAY Derneği
Derneğimiz 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra 2000 yılı Mart başında İstanbul’da kurulmuştur. Özelde depreme, genelde ise afetlere karşı hazırlanmanın en temel adımının çeşitli konu ve düzeylerde eğitim olduğuna inanıyoruz. Eğitim ise, kişilerin depremde (afette) ve sonrasında nasıl davranacağından, deprem öncesinde yapıların ve çevrenin daha güvenli yaşanılır hale getirilmesine kadar çok geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır. Derneğimiz gerek kendi üyelerini arama kurtarma ve acil yardım konularında hazırlarken bir yandan da kamu ve özel kuruluşların yürüttüğü çeşitli afet zararlarını azaltma proje ve uygulamalarına katılmaktadır.
Afete hazırlık konusunda gönüllü olarak çalışan üyelerden oluşan Derneğimiz hiç bir kişi veya kuruluşun doğrudan veya dolaylı organizasyonu altında değildir.

AKAY Assocciation was founded in Istanbul after the 1999 Kocaeli and Düzce earthquakes in early March of  2000. We believe on that education is the most basic step of preparedness for disasters (earthquakes in particular, any kind of disasters in general). Education covers a very wide field of activity from how people will behave while and after earthquake (even disaster) to how we can provide habitable structures and a more secure environment before the earthquake. Our association on the one hand prepares our members on search, rescue and emergency assistance issues and on the other hand contributes to various disaster mitigation projects and implementations which are carried out by public and private organizations.

AKAY Association which is composed of members who are volunteer in disaster preparedness, is not at all under an organization of any person or institution directly or indirectly.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram