2024 GENEL KURUL İLANI

ileakay

2024 GENEL KURUL İLANI

AKAY – ARAMA KURTARMA VE ACİL YARDIM DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2024 Çarşamba Saat 19.00’da Yeniköy Mahallesi Çağlayan Çıkmazı Sok. No:8-1B Sarıyer -İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 29.05.2024 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur

GÜNDEM:

1- Açılış, Yoklama ve Saygı duruşu,

2- Divan Heyetinin teşekkülü, heyete imza yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

5- Mali tablolarının okunması ve görüşülmesi,

6-Yönetim ve Denetim Kurulları ile mali tabloların Genel Kurulca kabulü, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

7- Bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9- Dilek ve temenniler,

10-Kapanış.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram