ileakay

AKAY, ODTÜ AFET YÖNETİMİ TOPLANTISI’nda

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİMİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI’na katıldı.

Genel Başkanımız Prof.Dr. O. Metin İLKIŞIK, Sema GÖKÇE ile Üsküdar’da Depreme Duyarlılık Eğitimleri, Yönetim Kurulu Üyemiz
Alpaslan KUZUCUOĞLU Müzelerde Yapısal Olmayan Malzemeler için Risk Analizi konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

ileakay

AKAY YTÜ SOSYAL TESİSLERİNDE BULUŞTU

AKAY Derneği Üyeleri 20 Temmuz 2011 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Rumeli Hisar Üstü Sosyal Tesislerindeki Ege Mutfağı Akşam Yemeği Programında bir araya geldi. Programa katkılarından dolayı Yıldız Sosyal Hizmetler Derneği (Kulübü) Başkanı Sayın Hamit YILDIRIM’a teşekkür ederiz…
ileakay

AKAY BEYLERBEYİ SARAYI’NDA BULUŞTU

 AKAY Derneği Yönetim Kurulu üyeleri 19 Haziran 2010 günü Beylerbeyi Sarayı bahçesinde, aramıza asil üye olarak yeni katılan Sn. Alpaslan Kuzucuoğlu, Sn.Ayla Özgüldez ve Sn M.Fatih Emrehan ile kahvaltıda buluştu. Aday üye Sn Banu Bağdatlı’da aramızda idi. İstanbul’un boğaz kıyısındaki bu güzel bahçesinde kahvaltıdan sonra derneğimizle ilgili bilgilendirme ve görüşmeler yapıldı. Daha sonra Sarayın içi ve Set Bahçeleri gezildi. Sn Alpaslan Kuzucuoğlu tarafından, Saraylarda ve Müzelerdeki doğal ve insana bağlı tahribat riskleri ve koruma çalışmaları konusunda bilgiler verildi. Özellikle deprem durumunda binaların ve teşhir edilen tarihi değerlerin korunması açısından neler yapılması gerektiği anlatıldı.

ileakay

Faydalı Linkler

Van depremi için Kandilli Rasathanesi Deprem Arastirmalari Enstitusunun verdigi linkte son 1 ay, 10 yil ve 100 yillik depremleri 3D ile izleyebilirsiniz.

http://www.kandilli.info/2011/11/07/181115/index.htm

Son yüz deprem için liste / List of last 100 events:

http://www.kandilli.info

23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen depremin etkiledigi alanlari degisik uydu goruntulerini                   isleyerek hasar analiz haritasi haline getiren Uydu Tabanli Kriz Bilgilendirme Merkezi’nin (Center for Satellite Based Crisis Information) calismalarini http://www.zki.dlr.de/article/2135 sayfasindan inceleyebilirsiniz.

http://www.zki.dlr.de/

Afetler ile ilgili bilgi veren web adresleri

             İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM

http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/Documents/index.html

Dünyadaki depremlerin sürekli izlendiği ve haritalandığı web adresleri

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Dairesi

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/

             Amerika NSF desteğinde Üniversiteler Konsorsiyumu

http://www.iris.edu/seismon/

             Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home

Afet öncesi hazırlıklar ile ilgili web adresleri

             Engelliler ile ilgili bilgilendirmeler

http://www.andersoncountymrc.com/asl.html

ileakay

Dr. Öğr. Üyesi Mine Nilay ÖZEYRANLI ERGENÇ (Sayman)

e-mail  :  nozeyranli@yahoo.com

EĞİTİM                                       

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Ana Bilim Dalı (Doktora)             2011-2016

(Tez Konusu: İstanbul İli için 2000 Yıllık Afet Veri Bankasının Hazırlanması Çalışması)

    İstanbul Teknik Üniversitesi Konut ve Deprem     Yük. Lis.    2002-2004

(Bitirme Konusu: Hindistan’da Afet Sonrası kalıcı Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi)

 Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama           1996-2001

( Tez Konusu: Küçükçekmece ve Çevresi Konut Alanları Planlaması )

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi                                        1992-1995

Lycée Pilot D’Arianna, Tunus                                           1992-1990

Olgun Koleji, Ankara                                                           1990-1984

İŞ DENEYİMLERİ                   

 2017-2018 ile 2018-2019 Güz Dönemi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” ve “Afetlerden Korunma ve Hareket Tarzı” lisans derslerini vermiştir.

2003-           BİMTAŞ A.Ş. de İBB/Afet Koordinasyon Merkezi hizmet alımı kapsamında Afet Yönetimi Uzmanı

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde, Afet Planlama Birimi’nde kentsel açıdan risk alanlarının saptanması, Eğitim Birimi’nde hizmet içi eğitimlerin yürütülmesi ve koordinasyonu, acil durum yöneticileri için dünyadan gündemdeki afetlerin yönetim ve müdahalesini içeren bilgilendirici sunumların hazırlanması,
  • İBB/AKOM Afet ve Acil Durum Müdahale Planının hazırlanması,
  • Afetler Bilgi Sisteminin (AKOMAS) kurulması ve arşivlenmesi,
  • İBB-TUBİTAK işbirliği ile Avrupa Birliği 6. çerçeve programı kapsamında Avrupa Risk Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi projesi (FORESIGHT)
  • Dünya Bankası ile ortak yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)
  • IBB, KOERI ve GeoForschungsZentrum Postdam işbirliği ile “Deprem Riskinin Değerlendirilmesi ve Zarar Azaltma Çalışması
  • Eler Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi” projesi
  • “Minik Adımlarla Güvenli Yaşam” projesi

    2002- 2003   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Yerleşmeler ve                   Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü (BİMTAŞ)

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Yerleşmeler Müdürlüğü bünyesinde, BİMTAŞ tarafından hazırlanan, Zeytinburnu İlçesi Pilot Bölge Uygulama Çalışmasında, JICA çalışmasından gelen yerbilimleri ve altyapı verilerinin işlenmesi,

2001-2002  İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ortaklığında yürütülen Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro bölgeleme dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışmasında JICA Eş-uzman Şehir Plancısı
 •  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 4 üniversite tarafından hazırlanan İstanbul için Deprem Master Planı çalışmaları Aralık 2002 ile Mart 2003  tarihleri arası,
ileakay

Prof.Dr.O.Metin İLKIŞIK (Genel Başkan Yrd.)

7 Şubat 1944 de Karabük’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Karabük Demir ve Çelik Lisesi’nde 1961 yılında tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nden 1967 de Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1967-68 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde çalıştı, 1968-70 arasında Topçu Ölçme Subayı olarak orduda görev yaptı ve 1971 de  İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeofizik Kürsüsüne asistan olarak girdi. Manyetotelürik araştırmaları konu alan tezi ile 1980 de İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nden “Jeofizik Doktoru” unvanı aldı. Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde 1981-82 de “Postdoctoral Fellow”, 1982-83 de “Research Associate” olarak çalışmalar yaptı. 1984 de Uygulamalı Jeofizik Doçenti oldu. 1983-86 arasında öğretim görevlisi olarak bulunduğu İ.T.Ü. Maden Fakültesine 1986 da Doçent olarak atandı. Ekim 1987’de İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. 1992’de Profesör oldu. 1994 de Fakülte Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı bölümde 1988-2000 arası Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2000 de İstanbul Üniversitesinden emekli oldu. 2001-2010 arasında ortağı olduğu Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti. nin Genel Müdür’lüğünü yaptı ve 2010 dan itibaren Bilimsel ve Teknik Koordinatör olarak devam etmektedir. Kurucu üyesi olduğu AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği‘nin Genel Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 1995-1998 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde, 1998-2010 arasında Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğünde ve Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2006-2012 arasında MÜDEK te değerlendirici olarak bulunmuştur. 2011-2012 döneminde önce İstanbul 4. Bölge sonra Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonlarında görev yapmıştır. 2012 Güz döneminden başlayarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Doğal Afet Risk Yönetimi konusunda Yüksek Lisans dersleri vermektedir. 2014 den itibaren halen tarihi eserlerin restorasyonu konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Heyeti üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ileakay

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (Genel Başkan)

28.07.1967 de Ankara’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı.  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu,  2017 yılında “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında Doçent ünvanını aldı.

Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA  Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır.
Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram