ileakay

Mehrnaz (BAYLAN) MORTAZAVİ (Asil Üye -Eğitim)

E-posta: mmehrnaz@hotmail.com


Tez: Havadan Manyetik Haritaların Yorumlanması, Maden arama

Eğitim

2011-2018        İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

                           Jeofizik Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi, Afet Yönetimi

1996-1997        İstanbul Üniversitesi

                           İngilizce İşletme Sertifika Programı

1990-1993        İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

                           Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans

1985-1990        İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesi

                           Jeofizik Bölümü, Lisans

1978-1982        Lise Eğitimi, İran

                           Bakalorya Diploması

İş Tecrübesi

Ekim 1993 – Ağustos 1994                      İran Ulusal Oşinografi Merkezi, Öğretim Üyesi

Ekim 1995 – Haziran 2004                      Proje Yöneticisi, OBA Danışmanlık A.Ş., İstanbul

Yaz 2001 – Devam ediyor                      Gönüllü çalışma, AKAY Arama Kurtarma Derneği, İstanbul

Eylül 2006 – Ocak 2008                           UNPC Proje Danışmanlık, Şirket Müdürü, İstanbul

Şubat 2008 – Ocak 2010                         Proje ve İş Geliştirme Müdürü, ALM İlaç Ltd., İstanbul

Bahar 2013 – Bahar 2014                       Gönüllü çalışma, West Island Pierrefond Yardım Kuruluşu, Montreal

Ekim 2014 – Devam ediyor                    Umut Işığı Projesinin Fikir Sahibi ve Koordinatörü

Ekim 2015 – Eylül 2017                           İzmir Amerikan Kolejinin Okul Aile Birliği, İzmir 

Ekim 2018 – Devam ediyor                    İzmir Amerikan Kolejinin Okul Aile Birliği , İzmir 

Ağustos 2018 – Devam ediyor               Göçmen Uyum Projesinin Fikir Sahibi ve Koordinatörü

Aralık 2018 – Devam ediyor              Hayır İşleri Yöneticisi, İzmir Uluslararası Kadınlar Derneği

ileakay

Prof.Dr.O.Metin İLKIŞIK (Genel Başkan Yrd.)

7 Şubat 1944 de Karabük’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Karabük Demir ve Çelik Lisesi’nde 1961 yılında tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nden 1967 de Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1967-68 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde çalıştı, 1968-70 arasında Topçu Ölçme Subayı olarak orduda görev yaptı ve 1971 de  İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeofizik Kürsüsüne asistan olarak girdi. Manyetotelürik araştırmaları konu alan tezi ile 1980 de İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nden “Jeofizik Doktoru” unvanı aldı. Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde 1981-82 de “Postdoctoral Fellow”, 1982-83 de “Research Associate” olarak çalışmalar yaptı. 1984 de Uygulamalı Jeofizik Doçenti oldu. 1983-86 arasında öğretim görevlisi olarak bulunduğu İ.T.Ü. Maden Fakültesine 1986 da Doçent olarak atandı. Ekim 1987’de İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. 1992’de Profesör oldu. 1994 de Fakülte Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı bölümde 1988-2000 arası Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2000 de İstanbul Üniversitesinden emekli oldu. 2001-2010 arasında ortağı olduğu Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti. nin Genel Müdür’lüğünü yaptı ve 2010 dan itibaren Bilimsel ve Teknik Koordinatör olarak devam etmektedir. Kurucu üyesi olduğu AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği‘nin Genel Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 1995-1998 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde, 1998-2010 arasında Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğünde ve Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2006-2012 arasında MÜDEK te değerlendirici olarak bulunmuştur. 2011-2012 döneminde önce İstanbul 4. Bölge sonra Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonlarında görev yapmıştır. 2012 Güz döneminden başlayarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Doğal Afet Risk Yönetimi konusunda Yüksek Lisans dersleri vermektedir. 2014 den itibaren halen tarihi eserlerin restorasyonu konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Heyeti üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ileakay

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (Genel Başkan)

28.07.1967 de Ankara’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı.  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu,  2017 yılında “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında Doçent ünvanını aldı.

Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA  Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır.
Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram