Dr. Öğr. Üyesi Mine Nilay ÖZEYRANLI ERGENÇ (Sayman)

ileakay

Dr. Öğr. Üyesi Mine Nilay ÖZEYRANLI ERGENÇ (Sayman)

e-mail  :  nozeyranli@yahoo.com

EĞİTİM                                       

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Ana Bilim Dalı (Doktora)             2011-2016

(Tez Konusu: İstanbul İli için 2000 Yıllık Afet Veri Bankasının Hazırlanması Çalışması)

    İstanbul Teknik Üniversitesi Konut ve Deprem     Yük. Lis.    2002-2004

(Bitirme Konusu: Hindistan’da Afet Sonrası kalıcı Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi)

 Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama           1996-2001

( Tez Konusu: Küçükçekmece ve Çevresi Konut Alanları Planlaması )

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi                                        1992-1995

Lycée Pilot D’Arianna, Tunus                                           1992-1990

Olgun Koleji, Ankara                                                           1990-1984

İŞ DENEYİMLERİ                   

 2017-2018 ile 2018-2019 Güz Dönemi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” ve “Afetlerden Korunma ve Hareket Tarzı” lisans derslerini vermiştir.

2003-           BİMTAŞ A.Ş. de İBB/Afet Koordinasyon Merkezi hizmet alımı kapsamında Afet Yönetimi Uzmanı

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde, Afet Planlama Birimi’nde kentsel açıdan risk alanlarının saptanması, Eğitim Birimi’nde hizmet içi eğitimlerin yürütülmesi ve koordinasyonu, acil durum yöneticileri için dünyadan gündemdeki afetlerin yönetim ve müdahalesini içeren bilgilendirici sunumların hazırlanması,
  • İBB/AKOM Afet ve Acil Durum Müdahale Planının hazırlanması,
  • Afetler Bilgi Sisteminin (AKOMAS) kurulması ve arşivlenmesi,
  • İBB-TUBİTAK işbirliği ile Avrupa Birliği 6. çerçeve programı kapsamında Avrupa Risk Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi projesi (FORESIGHT)
  • Dünya Bankası ile ortak yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)
  • IBB, KOERI ve GeoForschungsZentrum Postdam işbirliği ile “Deprem Riskinin Değerlendirilmesi ve Zarar Azaltma Çalışması
  • Eler Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi” projesi
  • “Minik Adımlarla Güvenli Yaşam” projesi

    2002- 2003   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Yerleşmeler ve                   Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü (BİMTAŞ)

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Yerleşmeler Müdürlüğü bünyesinde, BİMTAŞ tarafından hazırlanan, Zeytinburnu İlçesi Pilot Bölge Uygulama Çalışmasında, JICA çalışmasından gelen yerbilimleri ve altyapı verilerinin işlenmesi,

2001-2002  İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ortaklığında yürütülen Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro bölgeleme dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışmasında JICA Eş-uzman Şehir Plancısı
 •  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 4 üniversite tarafından hazırlanan İstanbul için Deprem Master Planı çalışmaları Aralık 2002 ile Mart 2003  tarihleri arası,
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram